Sytuację wycinki drzewostanu na prywatnejŻycie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinka drzew na własnej działce obarczone jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w kwestii do drzew.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinki drzewostanu na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu stosownej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej posesji rosną drzewa zapisane w rejestrze zabytków, potrzebne jeszcze jest też pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej sprawy. Należy spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej posesji. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycięcie drzew są takie oto instytucje:

- https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Posiadacze nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia roślin w inne miejsce.

Najnowsze artykuły:

Top